Ezra Pound on t…

Ezra Pound on the six different types of writers – [via Brain Pickings]

Advertisements